Đơn hàng của bạn

Chào mừng bạn đến với dịch vụ nhập hàng Trung Quốc order Taobao tại Hải Phòng với website: http://haiphongorder.com/

Kỹ thuật: 0934 36 55 69
Kinh doanh: 0788 23 55 77
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30
từ thứ 2 đến thứ 7
Tỷ giá: 1¥ = 3.795₫
Áp dụng bởi Teckcombank
Phí Ship: 8-35k/kg
Phí Ship theo số lượng SP
Thông tin sản phẩm/Ghi chú Giá bán/SL bán My vote Option
Chưa có sản phẩm nào
X